E-kancelaria

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom Klientów Kancelaria wykorzystuje w relacji z Klientami nowoczesne technologie informatyczne, zapewniające utrzymywanie ciągłej i sprawnej komunikacji i szybką reakcję na pojawiające się problemy bez względu na istniejące odległości. W zakres usług świadczonych w tej formie pomocy wchodzi między innymi udzielanie porad prawnych związanych z konkretnie przedstawionym stanem faktycznym, sporządzanie opinii prawnych oraz sporządzanie projektów pism i umów.

W celu skorzystania z usługi prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego oraz precyzyjne i dokładne opisanie problemu prawnego oraz dołączenie wszelkich posiadanych dokumentów dotyczących sprawy, jak również o podanie pełnych danych kontaktowych. W razie konieczności, celem doprecyzowania przedstawionego stanu faktycznego lub zakresu usługi Kancelaria zastrzega możliwość kontaktu e-mailowego lub telefonicznego.

Po otrzymaniu pełnych informacji, Kancelaria prześle e-mailem ofertę wykonania usługi zawierającą: cenę usługi, proponowany termin i formę jej wykonania, sposób zapłaty wynagrodzenia. Usługa zostanie zrealizowana wyłącznie po odnotowaniu w terminie zakreślonym w ofercie, wpływu wynagrodzenia na wskazany przez Kancelarię rachunek bankowy.

Usługa zostanie wykonana jedynie w zakresie wynikającym z przedstawionego stanu faktycznego, zadanego pytania oraz otrzymanych dokumentów.

FORMULARZ KONTAKTOWY