Negocjacje kontraktów

Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno w przygotowaniu całości dokumentacji kontraktowej od samego początku, opiniowaniu umów przygotowanych przez kontrahentów, jak i aktywnym uczestnictwie w procesie negocjacji umowy. Przy opracowywaniu umowy Kancelaria nie tylko dba o zgodność umowy z obowiązującym prawem, ale przede wszystkim doradza w zakresie optymalnych rozwiązań, uwzględniając w maksymalnym stopniu interesy Klienta, proponując kreatywne rozwiązania oraz identyfikując ewentualne zagrożenia. Kancelaria zapewnia również analizę konkretnych rozwiązań kontraktowych pod względem podatkowym.

Jedną z wiodących specjalizacji Kancelarii jest opiniowanie i negocjacje kontraktów budowlanych oraz kontraktów związanych z obrotem nieruchomościami komercyjnymi, w tym najmem powierzchni w obiektach handlowych.