Ochrona danych osobowych

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie ochrony danych osobowych na rzecz przedsiębiorców i instytucji publicznych. Kancelaria przeprowadza audyty w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Doradza w jaki sposób i na jakich zasadach można pozyskiwać i przetwarzać dane oraz jak należy je zabezpieczać, wskazuje jak należycie realizować obowiązki wobec osób, których dane są przetwarzane, oraz odpowiednio reagować na skargi i wnioski takich osób.

Kancelaria pomaga w wyborze modelu ochrony danych osobowych, w tym w szczególności w podjęciu decyzji, czy powoływać administratora bezpieczeństwa informacji, doradza w zakresie przygotowywania i wdrażania niezbędnej dokumentacji, obejmującej m.in. politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem informatycznym oraz w zakresie rejestracji zbiorów danych lub administratora bezpieczeństwa informacji u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych obejmuje m.in.:

  • audyt prawny stosowanych u klienta procedur związanych z ochroną danych osobowych,
  • przygotowanie dokumentacji związanej z wyrażeniem zgody oraz wypełnieniem obowiązków informacyjnych wobec osób, których dane są przetwarzane,
  • przygotowanie dokumentacji oraz doradztwo dotyczące wypełnienia obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz rejestracją zbioru danych w GIODO;
  • opiniowanie i konstruowanie umów związanych, choćby pośrednio, z udostępnianiem danych osobowych podmiotom trzecim,
  • doradztwo w zakresie możliwości i warunków przekazania danych podmiotom trzecim,
  • zastępstwo prawne w postępowaniach przed GIODO w zakresie obowiązków rejestracyjnych, jak i w ramach prowadzonych przez ten organ kontroli,
  • prowadzenie szkoleń i konsultacji w przedmiocie ochrony danych osobowych.