Postępowanie sądowe i sądowo-administracyjne

Kancelaria zapewnia profesjonalne zastępstwo procesowe we wszelkich sprawach będących przedmiotem działalności Klienta, tj. w sprawach sądowych oraz w sprawach o charakterze administracyjno-prawnym. Doświadczenie w reprezentowaniu przed sądami i innymi instytucjami państwowymi, w tym organami administracji publicznej, pozwala doradzić najbardziej optymalną w przypadku każdej ze spraw ścieżkę postępowania. Przy obieraniu najlepszej do osiągnięcia zamierzonego celu drogi postępowania, Kancelaria kieruje się racjonalizacją kosztów i czasu trwania danego postępowania, indywidualnie analizując konkretny przypadek Klienta.

Kancelaria oferuje zastępstwo procesowe we wszelkiego rodzaju postępowaniach, w tym m.in. w:

  • postępowaniach toczących się przed sądami powszechnymi, zarówno na etapie wszczęcia postępowania, jak i w jego toku,
  • postępowaniach przed Sądem Najwyższym w sprawach cywilnoprawnych, w tym w sprawach pracowniczych,
  • przygotowywaniu wszelkiego rodzaju pism procesowych oraz opinii i analiz,
  • postępowaniach administracyjnych i podatkowych, reprezentacja przed organami administracji samorządowej (organami gminy, powiatu i województwa), reprezentacja przed organami administracji państwowej (UKE, URE, GIODO), reprezentacja w sprawach o charakterze administracyjnoprawnym przed sądami administracyjnymi (WSA, NSA),
  • postępowaniach arbitrażowych i mediacyjnych