Prawo karne gospodarcze tzw. „white collar crime”

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu przestępstw karno-gospodarczych, obejmującą m.in. doradztwo prawne w ograniczeniu ryzyka przestępstw gospodarczych oraz nielegalnych praktyk stosowanych przez przedsiębiorców. Bieżące doradztwo prawne pozwala na uniknięcie ryzyka podejrzeń i zarzutów w trudnych i złożonych sprawach związanych z przestępstwami gospodarczymi, wśród których należy wyróżnić w szczególności sprawy:

  • z zakresu szeroko pojętego działania na szkodę podmiotów gospodarczych,
  • odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych (niegospodarność, działanie na szkodę spółki),
  • z zakresu wyłudzenia kredytów i dotacji, wyłudzanie podatku VAT,
  • utrudniania dochodzenia roszczeń,
  • związane z nierzetelnym prowadzeniem dokumentacji,
  • związane z wykorzystywaniem przymusowej sytuacji kontrahentów,
  • przestępstw tzw. przekupstwa menedżerskiego.