Prawo spółek handlowych i prawo gospodarcze

Prawo spółek wiąże się z niemal każdym aspektem działalności Klientów Kancelarii. Kancelaria aktywnie wspiera Klientów doradzając organom spółek, weryfikując i opiniując projekty uchwał tych organów, biorąc udział w obradach rad nadzorczych, walnych zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, zapewniając pełen profesjonalizm i skuteczność podejmowanych działań. Kancelaria zapewnia wsparcie prawne nie tylko w trakcie tworzenia spółki, ale również poprzez dobór optymalnych rozwiązań, aktywnie uczestniczy we wdrażanych przez spółkę projektach i podejmowanych inwestycjach (opiniując czy negocjując umowy, w tym pomoc w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne).

Kancelaria oferuje profesjonalne doradztwo prawne m.in. w:

  • zakładaniu spółek, ich przekształcaniu, łączeniu i likwidacji, przygotowaniu struktury prawnej i podatkowej transakcji, poczynając od opracowania analizy due diligence po przeprowadzenie odpowiedniej procedury rejestracji
  • sprawach korporacyjnych: obsługa organów spółek (zgromadzenia wspólników, posiedzenia zarządu, rad nadzorczych), przygotowaniu projektów dokumentów, w tym uchwał, porozumień wspólników, umów o współpracy,
  • kompleksowym doradztwie prawnym.