Prawo własności intelektualnej i przemysłowej – IT, Nowe technologie, e-commerce

Kancelaria świadczy kompleksowe doradztwo prawne związane z prawem własności intelektualnej, własności przemysłowej oraz w dziedzinach związanych z IT, nowymi technologiami i e-commerce.

Zakres oferowanych przez Kancelarię usług obejmuje m.in.:

 • prawo znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych,
 • prawo autorskie – projektowanie i opiniowanie umów przenoszących autorskie prawa majątkowe i umów licencyjnych,
 • kompleksową ochronę prawną biur projektowych,
 • ochronę baz danych,
 • prawo dotyczące technologii informatycznych (IT), projektowanie i opiniowanie umów o wykonanie i wdrożenie systemów IT, a także umów o wykonanie audytu istniejących systemów, przygotowywanie i opiniowanie umów dostawy oprogramowania, dostawy sprzętu komputerowego,
 • media – prasa, Internet,
 • projekty umów zawieranych przez Internet oraz umów związanych z udzielaniem licencji i transferu technologii
 • ochrona dóbr osobistych osób fizycznych i osób prawnych
 • audyty prawne dotyczące praw własności przemysłowej na zlecenie inwestora lub sprzedającego , doradztwo w zakresie ich ochrony oraz komercjalizacji;
 • kompleksowe doradztwo dla start-upów,
 • obsługę prawną sklepów i serwisów internetowych, jak i pozostałych podmiotów działających na rynku e-commerce,
 • reprezentację Klientów w zakresie dochodzenia roszczeń, w tym w sporach sądowych dotyczących m.in. naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych, praw własności przemysłowej.