Private Lawyer

Usługa Private Lawyer skierowana jest do Klienta prywatnego (osoby fizycznej) i obejmuje kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich sferach życia – prywatnego, rodzinnego i zawodowego. Usługa adresowana jest głównie do osób o ustabilizowanej sytuacji finansowej – członków zarządów i rad nadzorczych, właścicieli firm, menedżerów średniego i wysokiego szczebla zatrudnionych w przedsiębiorstwach, właścicieli gruntów i nieruchomości, artystów i innych osób publicznych.
Bieżące i stałe doradztwo prawne opiera się na zbudowaniu długoterminowej relacji opartej na zaufaniu i powierzeniu swoich różnych potrzeb, a czasem i problemów, zarówno życia prywatnego, jak i zawodowego, specjaliście o wysokich umiejętnościach analitycznych i szerokiej wiedzy prawnej.

Do obszarów praktyki usługi private lawyer należy zaliczyć m.in.:

  • sprawy rodzinne – reprezentowanie Klientów w zakresie spraw rodzinnych, w tym m.in. separacja, rozwód, opieka nad dzieckiem, małżeńskie umowy majątkowe, sprawy spadkowe,
  • sporządzanie dokumentacji – pełnomocnictw, upoważnień lub innych dokumentów prawnych.
  • sukcesję prawną – zarządzanie i planowanie sukcesji (wstąpienie prawne w miejsce danego podmiotu w określonych okolicznościach, w tym w firmach rodzinnych wielopokoleniowych), sprzedaż udziałów,
  • poprowadzenie sporów sądowych w ramach prawa cywilnego, rodzinnego i karnego, w tym w sprawach wykroczeń, prowadzenie mediacji w kontekście sporów rodzinnych, np. o podział majątku,
  • planowanie i doradztwo podatkowe, spory z organami podatkowymi, podatkowe optymalizacje,
  • pomoc w planowaniu i przeprowadzaniu transakcji zakupu / sprzedaży nieruchomości lub przekształcenia we własność,
  • opiniowanie i negocjowanie kontraktów, w tym kontraktów managerskich, reklamowych,
  • roszczenia związane z ochroną danych osobowych, ochroną prywatności, wizerunku i dobrego imienia, które wraz z rozwojem social mediów i internetu są szczególnie narażone na naruszenia.