Nieruchomości i prawo budowlane

Kancelaria świadczy profesjonalne doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami, zarówno na rzecz inwestorów indywidualnych, deweloperów, właścicieli nieruchomości, podmiotów finansujących inwestycje, firm budowlanych, generalnych wykonawców, projektantów, zarządców nieruchomości oraz pośredników. Kancelaria doradza Klientom dbając o bezpieczny przebieg transakcji nabycia lub zbycia nieruchomości, przygotowuje, opiniuje umowy najmu i dzierżawy, jak również aktywnie uczestniczy na etapie negocjacji przedmiotowych umów.

Kancelaria kompleksowo obsługuje zamówienia na roboty budowlane. Kancelaria przy obsłudze prawnej w zakresie robót i inwestycji budowlanych gwarantuje profesjonalną pomoc wszystkim uczestnikom procesu budowlanego, poczynając od etapu wszczęcia inwestycji, poprzez cały okres jej realizacji, w tym rozwiązywanie ewentualnych sporów wynikających z kontraktów budowlanych.

 

Kancelaria oferuje pomoc prawną m.in. w:

 • komercjalizacji obiektów wielkopowierzchniowych, sporządzaniu i negocjacji umów najmu zarówno na rzecz wynajmującego, jak i najemcy, zarządzaniu nieruchomościami,
 • projektach dotyczących budownictwa spółdzielczego, kondominiów, hoteli, obiektów przemysłowych i biurowych, magazynów, sklepów i centrów handlowych
 • transakcjach nabycia, zbycia, rozbudowy, użytkowania i sprzedaży wszelkich typów nieruchomości,
 • aspektach podatkowych transakcji,
 • reprezentacji Klientów w sporach dotyczących podziałów nieruchomości, jak również
  w postępowaniach uwłaszczeniowych,
 • przygotowywaniu i opiniowaniu dokumentacji przetargowej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych związanych z procesem inwestycyjnym,
 • przygotowywaniu i negocjowaniu umów związanych z procesem budowanym, m.in. o roboty budowlane, o wykonanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego, inwestorskiego i in.,
 • doradztwie w procesie przygotowania i koordynowania inwestycji budowlanych, w tym realizowanych w oparciu o warunki FIDIC,
 • przygotowaniu opinii prawnych dotyczących sporów na etapie realizacji inwestycji,
 • reprezentacji w sprawach spornych przed sądami i urzędami na wszystkich etapach postępowania