Sektor publiczny

Kancelaria świadczy profesjonalne usługi prawne na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz innych jednostek sektora finansów publicznych w zakresie m.in.:

 • prawa lokalowego i prawa nieruchomości
 • prawa zamówień publicznych
 • partnerstwa publiczno-prawnego i koncesji
 • prawa pracy
 • szeroko rozumianego prawa administracyjnego materialnego

Doradztwo prawne w sektorze publicznym obejmuje:

 • wydawanie opinii prawnych dotyczących stosowania prawa
 • opiniowanie projektów uchwał rady gminy, powiatu (miasta), projektów uchwał zarządów powiatu (burmistrza, prezydenta), aktów wewnętrznego kierownictwa,
 • opiniowanie projektów umów,
 • uczestnictwie w sesjach organów jednostek samorządu terytorialnego
 • reprezentację przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, innymi organami administracji oraz instytucjami,
 • kompleksowym doradztwie w zakresie prawnych aspektów finansowania jednostek samorządu terytorialnego.