Prawo pracy i kontrakty managerskie

Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo w zakresie prawa pracy i kontraktów managerskich, obejmujące wsparcie zarówno przy opracowaniu standardowej dokumentacji z dziedziny prawa pracy (umowy o pracę, regulaminy, kontrakty managerskie, umowy o zakazie konkurencji), jak również uczestniczy w negocjacjach pracodawców i związków zawodowych oraz reprezentuje pracodawców przed sądami pracy.

Kancelaria oferuje pomoc prawną m.in. w :

  • prawidłowym nawiązywaniu, rozwiązywaniu oraz zmianie stosunku pracy,
  • negocjacjach układów zbiorowych i współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi,
  • stosowaniu zapisów o zakazie konkurencji w umowach o pracę oraz kontraktach managerskich,
  • przygotowywaniu, opiniowaniu i negocjowaniu kontraktów managerskich, stanowiących nowoczesny instrument zarządzania przedsiębiorstwem,
  • sporach dotyczących roszczeń z zakresu prawa pracy na etapie przedsądowym oraz sądowym.